Voor zorg, gezondheid en prestatie
0513 62 71 65

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut behandelt zowel mannen, vrouwen, als kinderen met problemen in de lage rug, buik, bekken en bekkenbodem. De bekkenbodemspieren sluiten het benige deel van het bekken af met daarin de openingen voor de plasbuis, de anus en de vagina bij vrouwen.

De bekkenbodemspieren hebben als functie:
- Steun geven aan de buikorganen (blaas, baarmoeder, endeldarm en vagina)
- Opvangen van de buikdruk bij bijvoorbeeld hoesten, lachen, verandering van houding en bij sporten
- Openen en sluiten van de palsbuis en anus
- Bijdrage leveren aan de stabiliteit in het bekken en de lage rug

Een klacht of functiestoornis in het bekken kan leiden tot bekkenbodemklachten en omgekeerd. Een goede samenwerking tussen buikspieren, rugspieren en bekkenbodemspieren is noodzakelijk voor een goede houding en bewegen. De bekkenfysiotherapeut helpt u met het bewust leren gebruiken en voelen van de de bekkenbodemspieren en de spieren die daarmee samenwerken. Ook wordt u geleerd hoe u op de juiste manier houdingen of bewegingen kunt aannemen om klachten te verhelpen of voorkomen.

Wanneer naar een bekkenfysiotherapeut?

- Urineverlies, hierbij kunt u denken aan urineverlies bij sporten, hoesten of sterke drang voor het plassen
  waarbij u het toilet niet kunt halen.
- Plasproblemen, zoals vaak kleine beetjes plassen, lang moeten wachten voor het plassen op gang komt,
  niet goed leeg plassen of het gevoel dat je moet persen om het plassen op gang te brengen, een verzwakte straal of een
  straal met onderbrekingen.
- Urineweginfecties, die steeds terugkomen.
- Obstipatie of verstoppingsklachten, kunnen enerzijds ontstaan door een traagwerkende darm, anderzijds door een te
  gespannen bekkenbodemspier, waardoor de darm zich niet goed leegt tijdens het ontlasten. Door obstipatieklachten kunnen
  ook diarreeklachten ontstaan.
- Prostaatproblemen met pijnklachten of plasklachten.
- Ontlastingsverlies, zowel diarree als meer vaste ontlasting of remsporen kunnen de kwaliteit van leven erg beïnvloeden en
  ervoor zorgen dat je angst hebt om de deur uit te gaan of in het ergste geval de deur niet meer uit komt.
- Verzakkingen van blaas, plasbuis, baarmoeder endeldarm of combinaties hiervan.
- Problemen op seksueel gebied gerelateerd aan het niet goed functioneren van bekkenbodemspieren.
- Bekkenpijn tijdens en/of na zwangerschap
- Behandeling voor, en/of na een operatie in het bekkengebied, zoals begeleiding rondom een verzakkingsoperatie bij
  vrouwen of een prostaatoperatie bij mannen of een operatie van de darmen.
- Pijnklachten in de buik, bekkenbodem en/of bekken.
- Klachten bij het plassen of bij de ontlasting na bestraling in het bekkenbodemgebied.

De bekkenfysiotherapeut houdt zich bezig met preventie, voorlichting, coachen, begeleiden en behandelen van mannen, vrouwen en kinderen met één of meerdere van bovenstaande klachten.

Werkwijze bekkenfysiotherapeut

Voordat een bekkenfysiotherapeut kan overgaan tot het behandelen van uw klacht wordt een uitgebreid onderzoek gedaan. Dit onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

1 Een vraaggesprek om uw klachten te inventariseren
Tijdens het vraaggesprek worden er vragen gesteld over uw klacht(en) en het ontstaan van uw klacht(en). U krijgt een vragenlijst mee naar huis zodat de bekkenfysiotherapeut een goed beeld van uw huidige situatie krijgt. Op deze vragenlijst staan o.a. vragen over zwangerschap en bekkenklachten, operaties in het gebied van de bekkenbodem en het bekken en over problemen op seksueel gebied en het bekken.

2 Een lichamelijk onderzoek van de lage rug en het bekken
Tijdens het lichamelijk onderzoek kijkt de bekkenfysiotherapeut naar uw houding. De bekkenfysiotherapeut kijkt daarbij naar hoe uw ruggengraat en bekken bewegen, hoe u ademt en wat de kracht, lengte en sturing van diverse spieren rondom het bekken is. Wanneer in dit gebied stabiliteitsproblemen zijn kunnen de bekkenbodemspieren dit opvangen en ontstaat er een overactiviteit. Overactiviteit kan veroorzaakt worden door stressincontinentie, obstipatie of het ontstaan van verzakkingen.

3 Inwendig onderzoek
Net als huisartsen en specialisten is een geregistreerd bekkenfysiotherapeut opgeleid om een inwendig onderzoek te doen. De bekkenbodemspieren liggen verstopt in het bekken, van buitenaf is daarom niet te zien of te beoordelen wat er aan de hand is. Er is daarom een inwendig onderzoek nodig om het functioneren van de bekkenbodem te kunnen beoordelen. Mocht u bezwaar hebben tegen een inwendig onderzoek dan kunt u dit aangeven. De bekkenbodemfunctie is ook te beoordelen door een hand op de buik en een hand tegen de onderbroek te leggen. Echter is deze methode minder volledig en nauwkeurig dan een inwendig onderzoek.

Tijdens het inwendig onderzoek wordt gekeken naar:
- de rustspanning
- het aan en ontspannen
- het ondersteunen van de plasbuis bij buikdrukverhoging
- de kracht van de bekkenbodemspieren om de plasbuis te ondersteunen
- het uithoudingsvermogen en de sluitfunctie van de bekkenbodemspieren

Ook pijnpunten in de bekkenbodem, zogenaamde triggerpoints die pijn kunnen veroorzaken in de buik, liezen, benen of genitaliën kunnen worden opgespoord. Bij anaal onderzoek kan worden onderzocht of de bekkenbodemspieren voldoende aanspannen om een hoek te trekken in de endeldarm, die nodig is om de aandrang voor ontlasting te sturen en of ze voldoende ontspannen om de hoek te laten verdwijnen, zodat tijdens het ontlasten de darm zich goed kan legen. Bij de vrouw kan bij vaginaal inwendig onderzoek worden vastgesteld of er sprake is van een verzakking van één of meerdere organen.

Na afloop worden de uitkomsten van het onderzoek uiteraard met u besproken.

Bekkenfysiotherapie effectief!

De behandeling bij TIGRA Fysiotherapie Heerenveen is maatwerk, functioneel en op uw klacht afgestemd. Het positieve resultaat van deze aanpak is hoog. Zo ervaart ongeveer 85% van onze patiënten dat klachten geheel of voldoende verdwijnen voor normaal functioneren. Binnen 3 maanden kunt u een verbetering verwachten en het maximale resultaat is er na 6 tot 9 maanden.

Over de verwijzing & vergoeding

De bekkenfysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw verekeringspakket. Urine-incontintentie wordt 9 maal vanuit de basisverzekering vergoed.

De bekkenfysiotherapeutes van TIGRA Fysiotherapie Heerenveen werken nauw samen met gynaecologen, urologen, chirurgen, de pijnpolie en maag-, lever- en darmartsen van Tjongerschans, Proctos Kliniek in Bilthoven, Alant Vrouw in Bilthoven, UMCG Groningen, F-act Pelvic Pain Clinic in Enkhuizen. 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Vul dan onderstaand formulier in of bel: 0513-627165