Voor zorg, gezondheid en prestatie
0513 62 71 65

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) signaleert vroegtijdig de kans op verzuim. Het is een belangrijk instrument om de gezondheidsrisico’s (ook voor de langere termijn) van uw medewerkers in kaart te brengen. Als werkgever is de PMO een goed instrument voor borging van gezondheidsmanagement in de organisatie. We verzorgen een concrete evaluatie op individueel en organisatieniveau denken mee in verbetertrajecten. 


In het kader van de arboverplichting RI&E zijn diverse bedrijfstakken verplicht tot periodieke keuringen. Een PMO heeft echter meerwaarde voor alle branches en niet alleen voor risicobedrijven.
De inhoud van een PMO is per bedrijf verschillend en afhankelijk van de risicofactoren en werkzaamheden binnen het bedrijf. We kijken onder meer naar individuele factoren en het doel dat u voor ogen heeft met een PMO. 
 
Mogelijke onderdelen van een PMO zijn:
- vitaliteitstest
- leefstijlvragenlijst
- WerkAbilityIndex (werkvermogen)
- visus test
- audiometrie test
- glucose / cholestoroltest
- individueel doelformuleringsgesprek


De succesfactor is het vervolg na een PMO door zowel medewerker als werkgever. Samen werken aan duurzame inzetbaarheid!

Een PMO in uw bedrijf?

Wilt u meer informatie over een PMO binnen uw bedrijf? Vul onderstaand formulier in voor meer informatie.