Voor zorg, gezondheid en prestatie
0513 62 71 65

Programma voor chronische pijnklachten

Wij bieden als steunpunt voor OCA Zorg (Instelling voor Medisch Specialistische Zorg, IMSZ) poliklinische revalidatieprogramma’s. De programma’s zijn altijd multidisciplinair en speciaal voor mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat.

Chronische pijnklachten zijn vooral complex omdat allerlei factoren hiervan invloed  zijn, zoals lichamelijke, persoonlijke, sociale en arbeidsgerelateerde factoren.  Dergelijke klachten zijn al langere tijd (meer dan drie maanden) aanwezig en eerdere  behandelingen leidden niet of nauwelijks tot resultaat.   
 
Het revalidatieprogramma heeft ten doel om de client beter te leren omgaan met pijn en de beperkingen, waardoor de kwaliteit van het leven wordt verbeterd en client weer zo goed mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij.                                 
 
De zorgverzekering (basisverzekering) van de client vergoedt deze programma's. Om aan deze programma's deel te kunnen nemen is een verwijzing via een huisarts of medisch specialist  nodig.
 
Bent u benieuwd naar de inhoud van het programma? Klik hier voor een heldere uitleg?
 
Meer informatie of aanmelden? Laat uw gegevens achter op onderstaand formulier.