Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs, door te bewegen en te spelen, ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Veel meer dan bij volwassenen hebben kinderen te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Bij kinderfysiotherapie wordt de motorische- en zintuigelijke ontwikkeling van een kind gestimuleerd.

Wanneer naar een kinderfysiotherapeut?

Kinderen tussen de 0 – 18 jaar kunnen bij de kinderfysiotherapeut terecht met problemen in het bewegend functioneren. Een aantal voorbeelden van problemen of ziektebeelden die een kinderfysiotherapeut kan behandelen zijn:

Baby/Peuter

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • Huilbaby
 • Billenschuiver
 • Cerebrale Parese
 • Spina Bifida
 • Pre-/dysmature kind; te vroeg geborene
 • Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling
 • Syndroom van Down

Jong kind

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale Parese
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma

Oudere kind

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Developmental Coördination Disorder
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • Sensomotorische problemen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblematiek
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Jeugdreuma
 • Incontinentie

Behandeling

Intake & onderzoek Na een doorverwijzing naar een kinderfysiotherapeut vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag van u en uw kind. U kunt ook zonder doorverwijzing een afspraak maken met een kinderfysiotherapeut. Dan vindt er eerst een screening plaats om te bepalen of uw kind in aanmerking komt voor kinderfysiotherapie. De kinderfysiotherapeut gaat tijdens de intake uw kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van uw kind te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde testen. U als ouder/verzorger, en eventuele medeopvoeders, worden door de kinderfysiotheapeut bij de behandeling betrokken, zodat u meer inzicht krijgt in de problematiek van uw kind. Hierdoor heeft u meer mogelijkheden uw kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.

Behandeling

Kinderfysiotherapie is gericht op het stimuleren van de motorische en zintuigelijke ontwikkeling van kinderen. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van uw kind. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan uw kind aangepaste instructies en doseringen. In principe wordt er altijd op de praktijk behandeld. Indien nodig en als het de behandeling ten goede komt, vindt de behandeling thuis plaats. Dit gebeurt o.a. bij baby’s, kinderen van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap.

Samenwerking

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo nodig zullen onze kinderfysiotherapeuten, met toestemming van u, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Andere behandelaars of begeleiders kunnen zijn: huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties.

Vergoeding

In de eerste lijn worden 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de hoofdverzekering vergoed. Het aantal vervolgbehandelingen is afhankelijk van de indicatie en/of het aanvullende pakket.

Verwijzing nodig?

In de meeste gevallen is een verwijzing van een arts of specialist niet nodig. Je kunt dan direct een afspraak bij ons inplannen met een kinderfysiotherapeut. Bij behandeling aan huis of bij een chronische indicatie is er wel een verwijzing van een arts of specialist nodig. Heb je vragen of wil je direct een afspraak maken? Vul het onderstaande formulier in of bel 0513 – 627 165.

Afspraak maken

 • Geef hier eventuele voorkeur voor dag / tijdstip aan

Direct een afspraak maken?

Afspraak maken